Vaccin minskar risken för influensa med 1,5%

Nu är det vaccinationstider, och folk springer till vårdcentralen för att bli stuckna i armen i tron att de ska slippa influensa. – Många passar också på att ta vaccin mot lunginflammation.

Tester visar att ja, influensavaccin hjälper lite grann… – Det minskar risken att insjukna i influensa med hela, hör och häpna… (*TRUMVIRVEL*) 1,5%.
Jo, du läste rätt! En och en halv procents mindre risk att få influensa.

Men däremot kan du få en massa annat som du kanske inte vill ha.
Jag saxade följande från Fass:

Under kliniska prövningar rapporterades följande biverkningar. De har rapporterats som vanliga (drabbar 1 till 10 användare av 100):
huvudvärk
svettningar
muskelvärk (myalgi), ledvärk (artralgi)
feber, allmän sjukdomskänsla, frossa, trötthet
lokala reaktioner: rodnad, svullnad, smärta, blåmärken (ekkymos), förhårdnader (induration) runt området där vaccinet injicerats.
Dessa reaktioner försvinner vanligtvis inom 1–2 dagar utan behandling.

Förutom de vanliga biverkningar som nämns ovan rapporterades även följandebiverkningar efter det att vaccinet lanserades på marknaden:

allergiska reaktioner:

som i sällsynta fall kan leda till medicinskt akutfall när cirkulationssystemet inte kan upprätthålla tillräckligt blodflöde till de olika organen (chock).
som i mycket sällsynta fall leder till svullnad som är mest märkbar i huvud och hals, inklusive ansikte, läppar, tunga, svalg eller andra delar av kroppen (angioödem).
hudreaktioner som kan sprida sig över hela kroppen, inklusive klåda i huden (pruritus) och utslag (urticaria).
kärlinflammation (vaskulit) vilket kan leda till utslag och i mycket sällsynta fall övergående njurbesvär.
smärta längs nervbanorna (neuralgi), onormal förnimmelse av beröring, smärta, värme och kyla (parestesi), feberkramper, neurologiska störningar som kan orsaka nackstelhet, förvirring, domningar, smärta och svaghet i armar och ben, försämrad balans, försämrade reflexer, förlamning i delar av eller hela kroppen (encefalomyelit, neurit, Guillain Barrés syndrom).
tillfällig minskning av en viss sorts blodceller som kallas blodplättar; ett lågt antal av dessa kan förorsaka en ökad tendens att få blåmärken eller blödningar (övergående trombocytopeni), övergående svullnad av lymfkörtlar i hals, armhåla eller ljumske (övergående lymfadenopati).

Ja, det står att de vanliga biverkningarna i de flesta fall försvinner efter ett par dagar, men det nämns liksom inte att för många blir besvären bestående…

Någon statistik på hur pass verksamt, eller ska vi kanske säga overksamt vaccinet mot lunginflammation i själva verket är, har jag inte några siffror på. Men vad som är anmärkningsvärt är att det främst ges till dem som har dåligt immunförsvar. – Och ändå är det så att ju sämre immunförsvar man har, desto mer overksamt är vaccinet. Dessutom så är risken för biverkningar såklart större, ju sämre immunförsvar man har…
Viktigt att observera är förstås också det faktum att vaccinet bara skyddar moten typ av lunginflammation. Den som orsakas av pneumokocker.
Vanligast är att man får lunginflammation av virus, men det hjälper inte sprutan alls mot. – Sedan finns det andra sorters bakterier som också kan orsaka lunginflammation. Inte heller de hjälper alltså sprutan mot.

Biverkningarna av vaccinet:

De vanligaste systemiska biverkningarna var följande:
asteni/utmattning, myalgi och huvudvärk. Symptomatisk behandling resulterade i de flesta fall i full återhämtning.

Blod och lymfsystemet Ingen känd frekvens
Hemolytisk anemi*
Leukocytos
Lymfadenit
Lymfadenopati
Trombocytopeni **

Immunsystemet Ingen känd frekvens
Anafylaktoida reaktionerAngioneurotisk ödem
Serumsjuka

Centrala och perifera nervsystemet Ingen känd frekvens
Feberkramp
Guillain-Barrés syndrom
Huvudvärk
Parestesier
Radikulär neuropati

Magtarmkanalen Ingen känd frekvens
Illamående
Kräkningar

Hud och subkutan vävnad Ingen känd frekvens
Utslag
Urtikaria
Ingen känd frekvens
Muskuloskeletala systemet och bindväv
Artralgi
Artrit
Myalgi

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället
Feber (≤38,8°C)

Lokala reaktioner på injektionsstället:
Mycket vanliga:
erytem
förhårdnad
smärta
ömhet
svullnad
värmekänsla

Ingen känd frekvens:
Asteni
Frossa
Feber
Försämrad rörelse i den injicerade kroppsdelen
Sjukdomskänsla
Perifert ödem††

Undersökningar Ingen känd frekvens
Ökat C-reaktivt protein

* hos patienter som haft andra hematologiska sjukdomar
* hos patienter med stabiliserad idiopatisk trombocytopenisk purpura
† med start kort tid efter vaccinering
†† i den injicerade kroppsdelen

Att det står “Ingen känd frekvens” betyder bara att man inte har statistik på det, eller inte vill redovisa den… – Alla sjukdomar som räknats upp ovan är kända biverkningar av vaccinet.

Dessutom… – Som grädde på moset, så är det så att när man tar flera vaccin, så blir det en så kallad coctaileffekt.
Riskerna för biverkningar fördubblas inte bara, som man kanske skulle kunna tro, utan de blir mångfalt större.

Skulle man råka gå och testa sig för HIV eller hepatit-C ganska snart efter vaccinationen, så kan testerna visa på att man har en liten släng av båda de sjukdomarna… – Det låter väl hälsosamt?

Att det är ett nytt influensavaccin i år låter väl också säkert och bra? (Ironi, om det var någon som inte fattade det…)

Att de som tillverkar de här vaccinerna, är företag som lever på att vi människor inte är friska, är värt att tänka på. – Varför skulle de vilja ge oss något som gör att vi behöver mindre medicin?

This entry was posted in Blandat pladder, Tankar och hälsa. Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.