Vad är det som händer? – Om Husby och andra förorter

De senaste dagarna, eller man kanske ska säga nätterna? Har det varit väldigt kaotiskt i Stockholm.
Kravaller, med brända bilar, stenkastning, och enorm förstörelse.
I natt brann polisstationen i Rågsved. En massa andra byggnader har också satts i brand, och räddningsfordon attackeras. Det är fullstäändigt kaos!

För oss som  står på sidan om och “tittar på”, är det här något helt obegripligt!
Varför beter sig människor på det här sättet, och vad tror de att de ska vinna på det?
Sanningen är nog den att de inte tror ett dugg. – De bara gör… Utan att tänka alls.
Det kollektiva medvetandet tar över, och människor hamnar i transliknande tillstånd, då de gör saker, som de aldrig skulle få för sig att ens tänka tanken på om de vore ensamma.
Det händer hela tiden, och demonstrationerna i Göteborg 2001 är bara ett exempel på hur det kan spåra ur.

På nyår 1957 utbröt för fjärde året i rad kravaller i Stockholm, då ungdomar åkte in till city, och vandaliserade. Brände och krossade skyltfönster och slog sönder det mesta i sin väg.
Händelser som i mångt och mycket är precis som händelserna som utspelar sig i förorterna just nu. – Med skillnaden att den gången var det inte invandrargrupper som vandaliserade, utan ursvenska ungdomar som went bananas, och de gjorde det inne i stan, och inte i förorten…

Jag tror faktiskt att dagens upplopp hade kunnat vara en verklighet i dagens Sverige, även om vi aldrig låtit en medborgare från ett annat land ens sätta sin fot här.
Oavsett vilka som bor i ett land, finns det nämligen alltid de som är segregerade.
Som det ser ut nu, så är det just i de invandrartäta förorterna som det är så här.
Men även utan dem, hade vi haft “ghetton”.  – De har alltid funnits.

Att de som nu lever i dessa ghetton (ja, jag kallar det så, även om det låter lite extremt) dessutom skiljer sig kulturellt från samhället i övrigt har säkert hjälpt till, men jag tvivlar starkt på att det är den enda anledningen till att det blivit så här. Att det i det här fallet är etniciteten som är en av anledningarna till segregationen är faktiskt sekundärt.
Summan av det hela blir tyvärr också att alla av annan etnisk härkomst kommer att få bära hundhuvudet för det som händer, men så fungerar vi människor…. – Vi skyller inte på individer, utan på grupper, då något händer.
Så har det alltid varit, och de ungdomar som nu härjar runt förstör inte bara materiella tillgångar, utan kommer också genom detta att öka segregationen…

Läs gärna studien om kravaller och upplopp, som finns HÄR!
Den förklarar mycket av det som händer nu, och hur människan fungerar i liknande situationer. – Mycket intressant läsning!

Här är ett citat ur texten:
“Relativ deprivation är ett begrepp som innebär att grupper uppfattar att
de har mindre av resurser(pengar, mat, stöd, arbete, bostäder) än de tycker att
de borde ha. Begreppet myntades av Stouffer, Suchman, DeVinney, Star och
Williams (1949), men de definierade det dock inte så tydligt. En tydligare
definition lades fram av Davis (1959). Han lyfte fram att jämförelse inom
gruppen och jämförelse mellan grupperledertill olika emotionella reaktioner.
I fråga om kravaller och upplopp är det det senare som är av intresse. En
kollektiv upplevelse av att inte ha något som man upplever sig vara berättigad
till kan leda till att man med olika medel försöker jämna ut den orättvisa som
upplevs finnas. Enligt Olson och Hazlewood (1986) är dock en aspekt av
deprivation att man upplever att man inte kan nå denna utjämning genom
t.ex. hårt arbete då anledningen förläggs utanför en själv och den egna
gruppen. Ett sätt att utjämna skulle då istället kunna vara genom protester och6
aktioner riktade mot den grupp man anser ligga bakom orättvisan.(jmf de
våldsamma kravallerna i Paris förorter hösten 2005).
När människor jämför sig med andra och gör bedömningar om man är i
avsaknad av något som man anser sig vara berättigad till utnyttjas tidigare
erfarenheter (Davies, 1969). Davies menade att förväntningarna styrs av vad
man som grupp fått eller uppnått tidigare och var man är nu. Alltså kan t.ex.
grupper i samhället få det bättre, men om förbättringen inte motsvarar
förväntningarna skapade ur erfarenhet, uppkommer relativ deprivation.
Davies (1969) kallade det för J-kurvehypotesen. Den innebär att en tids
uppgång (i t.ex. levnadsstandard ellerlivsvillkorför en social grupp) ledertill
förväntningar om att denna ökning ska fortgå. Om den följs av en tid då
uppgången inte ärlika markant ellert.o.m. minskarfinns risk för kollektiv oro
som kan få explosiva följder i form av protester och kravaller.”

Vidare kan man läsa:
“Om relativ deprivation uppkommer i en grupp leder det till frustration. Om detta sammanfaller med negativa omgivningsfaktorer, som t.ex. en värmebölja, förstärks frustrationen.
Detta kan leda till individuella uttryck för aggression som kan få till följd att
t.ex. kravallutrustad polis kommer in i bilden. Detta kan av gruppen tolkas
som ytterligare negativa omgivningsfaktorer och aggressionen kan bli mer
utspridd via social påverkan inom gruppen. En trolig följd av detta är
kollektivt våld. Berkowitz kallade det för ”Long hot summer”-förklaring till
upplopp och kravaller.”

Nu är det inte någon värmebölja, men det är dags för fullmåne, och även om många skrattar åt “mångalenhet”, så är det faktiskt så att runt fullmåne bildas massor av positiva joner i luften, och dessa påverkar oss mycket negativt.
Ska vi bli lite mer astronomiska, och till och med astrologiska, så är det så att det precis just nu händer något i rymden, som enligt astrologin faktiskt påverkar oss väldigt. – Uranus/Pluto kvadraturen.

Om det fenomenet kan man läsa följande, skrivet 7/5:
“Vi står nu inför den tredje av sju passager när kvadraturen blir exakt och det inträffar den 21 maj. Med erfarenhet från de två föregående passagerna kan vi notera att spänningsläget tycks öka, både i omvärlden och inom oss själva, allteftersom kvadraturen närmar sig. Vad är det då för slags energier som är inblandade i denna kraftmätning? Det enkla och korta svaret är ljus och mörker, ljuset som skall göra oss upplysta och seende och leda oss ut ur omedvetenhetens mörker, ut i friheten. Uranus symboliserar människans uppvaknande mot en högre medvetenhet, men även det kaos som följer i spåren av alltför drastiska och snabba uppbrott och förändringar. Pluto associerar till våra inre, dolda processkrafter, trauman och metamorfos, men även djupa blockeringar, manipulation, tvång, makt, och kanske framför allt maktmissbruk.”
Flummigt med astrologi, kanske de flesta tycker, men…. – Visst stämmer det väldigt bra in på det som händer just nu i alla fall?
Kanske styrs vi mer än de flesta av oss tror, av energifält utifrån resten av universum?

Jag försvarar på inget sätt de som deltar i kravallerna. – Det kan man kanske tro, när man läser det jag skrivit.
Jag tycker det är avskyvärt, och personligen tycker jag att varje individ ska ta ansvar för sitt eget liv, och sina handlingar.
Det tristaste med alltihop är att allt, enligt mitt sätt att se det, bottnar i dålig självkänsla.
Om föräldrarna funnits där för sina barn, och fått dem att förstå att de är fantastiska. – Och om skolan hade jobbat på att lära alla barn sitt eget värde, istället för att bara försöka proppa dem fulla med teoretisk kunskap (Om de ens försökt det…?), om alla barn fått bli ”sedda”, så hade det här aldrig hänt. (En person med stark känsla för ”jaget” låter sig inte påverkas av andra, och behöver inte känna grupptillhörighet för att må bra.)

Det handlar inte alls om pengar heller, utan om bekräftelse. Positiv bekräftelse.
De här barnen har säkert inte fått någon uppmärksamhet för att de gjort något bra, ignorerats om de bara “funnits till”,  och bara blivit uppmärksammade då de gjort något dåligt.
Alla barn vill ha uppmärksamhet, så då gör man något dåligt, så man känner att man finns till.

En japansk forskare, Dr Emoto, har gjort experiment med ris.
En burk gav han mycket positiv uppmärksamhet,och tackade varje dag, och han sade vänliga ord till riset.
En annan burk sade han negativa saker till, och visade ilska mot.
En tredje burk ignorerade han totalt.
Klicka HÄR, och se i filmen, vad som hände, efter några veckor!
(Det är bara ett par minuter av filmen du behöver se, och den startar där Emotos experiment börjar.)
Väldigt tankeväckande!

Hjalmar Söderberg skaldade: ”Man vill bli älskad, i brist därpå beundrad, i brist därpå fruktad, i brist därpå avskydd och föraktad. Man vill ingiva människorna någon slags känsla. Själen ryser inför tomrummet och vill kontakt till vad pris som helst.”

Precis så är det! – Och där har vi roten till det som händer just nu.

AB, AB, AB, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, FT, FT, FT, FT, FT, FT, FT, DN, DN, DN, DN, DN

This entry was posted in Blandat pladder. Bookmark the permalink.

7 Responses to Vad är det som händer? – Om Husby och andra förorter

 1. Maria says:

  ”Jag tycker det är avskyvärt, och personligen tycker jag att varje individ ska ta ansvar för sitt eget liv, och sina handlingar”.
  Flummigt blir inte bara astrologi, när man använder denna kunskap som man egentligt inte har. Flummigt (kan man säga så, för att inte vara oartig) blir också när man använder satser som man inte har reflekterat över för att skall kunna använda den i rätt sammanhang.

  [Reply]

  Karin - admin Reply:

  @Maria, Nu blev det visst lite flummigt här i kommentarerna också, för jag förstår inte riktigt vad du menar…?
  Ifall du menar att jag inte reflekterat över texten jag skrivit, så måste jag göra dig besviken. – Inlägget är ganska noga genomtänkt faktiskt. Och skrivet just för att få folk att reflektera. Få lite andra infallsvinklar på saker. Vrida lite till på saker och ting, för att förstå att det inte är så enkelt, att man påverkas av så mycket, men att i slutänden så har varje person ansvar för sitt eget liv och sina gärningar.
  Man vi kanske reflekterar olika på något du och jag?
  Det är helt okej i så fall, och precis som det ska vara!
  Det är inte meningen att alla i världen ska tycka likadant, och alla ser vi saker från lite olika vinklar.
  Det är berikande, och gör att vi, genom att dela våra olika synsätt, växer som människor. – Och tänk så tråkigt det vore om alla tyckte precis likadant!

  [Reply]

 2. Patrik says:

  Det är nog en salig blandning av många faktorer som spelar in. Dels lite kultur…en del är vana att knyta näven i byxfickan, träta vid köksbordet eller skriva arga lappar i tvättstugan. Andra är vana att dra igång demonstrationer, upplopp, eller kravaller.

  Sen är det nog också som du säger låg självkänsla och kanske en del maktlöshet. Då är det lätt att vända taggarna utåt och ta till våld….

  [Reply]

  Matts Jansson Reply:

  @Patrik,

  [Reply]

 3. ja visst , och nu har dom ändrat utseendet även på min facebook !
  KRAVALLER,
  andledningen är inte klart varför det blir sånna kravaller, men vi mäniskor vill tydligen bråka,
  40 ungdomar ställer till bråk 200 står brevid och hejar på och filmar.
  håll barnen hemma på nätterna, även dom ”oskyldiga” påhejarna.
  -MÄÄÄ man får väl vara ute på stan när man vill ! vi gör inget

  [Reply]

  Karin - admin Reply:

  @Matts Jansson, Håller fullständigt med dig om att föräldrarna borde se till sina barn, och inte låta dem ränna runt hur som helst. – Särskilt inte när det är som det är nu…
  Men en del jobbar kvällar och nätter, och har inte ens möjlighet att kontrollera sina ungar, och då blir det svårt…
  Men i de flesta fall är det nog inte det som är problemet. – Väldigt många där i förorterna har ju inte ens något jobb.
  Tyvärr räcker det ju med att några procent av ungdomarna är ute och härjar också. – De blir rätt många ändå, och kan ställa till med ofantlig oreda.
  Det har ju alltid funnits föräldrar som inte har koll på sina barn, och jag har på något sätt känslan av att vi i vår generation, i alla fall här i Tärnsjö, hade väldigt stor frihet, och väldigt lite koll på vad vi gjorde.
  Men på den tiden hade man ändå respekt för äldre, och för andras egendom och… – Ja, man hade respekt helt enkelt.
  Det är ju något som väldigt många unga, allrahelst i storstadsområden saknar idag.
  Jag kan förstå en del av den hopplöshet många unga känner idag, då det är så svårt att få jobb, och man inte kommer någonstans utan utbildning. (I alla fall är det vad samhället vill få oss att tro. – Även om man nästan alltid kan klara sig ändå om man är en fyndig entreprenör, med massor av vilja. Men få har den viljan, och då är det liksom kört…)
  Det är mycket som har spårat ur, men så har det varit många gånger förr också, och oftast kommer det något gott ur varje kris.
  Kanske är det så att det finns fler spår att spåra ur på nu, än det gjorde på t ex 50-talet, så kraschen blir värre.
  Men ibland behöver det krascha också. -Hur knasigt det än låter.
  Om inte annat så gör sådant här att folk tänker till, och sätter sig in i problemen, som de inte velat se förut.
  Folk vill helt plötsligt hjälpa till att hitta lösningar. – Och det är inte fel. (Även om sättet problemen uppmärksammas på blivit hur fel som helst…)

  [Reply]

 4. TG says:

  Det är otacksamma svenskfientliga invandrare med idiotkultur – egentligen inte svårare än så. Sen kan man såklart sitta och prata om ”socioekonomiska faktorer” och ”utsatthet” om man vill.. men det är totalt trams.

  De är inte ensamma om att ha det svårt (hur svårt de egentligen har det kan sen verkligen diskuteras) men ensamma om detta idiotbeteende. De har inga som helst ursäkter.

  [Reply]

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.