Daily Archives: 7 mars, 2013

Mässling och vaccin

Den senaste tiden har det brutit ut en liten mässlingepidemi i Uppsala. Nu manar läkarna befolkningen att fylla på sitt vaccinationsskydd med en ny injektion av mässlingsvaccinet, för att inte drabbas. Men hur bra är det egentligen, när man studerar … Continue reading

Posted in Kroppsvård, Tankar och hälsa | 12 Comments